מנהל שחק

ד"ר דרורי גניאל - המשנה למנכ"ל העירייה וראש מינהל שח"ק בניין העירייה הישן טל:6367542   פקס:6367540  
עדנה קנפו -מנהלת לשכת משנה למנכ"ל העירייה וראש מינהל שח"ק בניין העירייה הישן טל:6367542 פקס:6367540
מגי טובל - מנהלת תוכנית אילת עיר ללא אלימות בניין העירייה הישן טל:6367581 פקס:6367025
שרית בן יפלח - רכזת ומתאמת תחום חינוך על יסודי ומזכירת ועדת מלגות בניין העירייה הישן טל:6367549 פקס:6367025
שרון מיר - מנהלת אגף צעירים והון אנושי מאחורי מתנ"ס בית רובין   טל:6367546 פקס:6367580
צחי רום - מנהל אגף אחזקת מוסדות חינוך ורווחה בניין העירייה הישן טל:6367032 פקס:6367595
אסבג יהודה - מנהל מחלקת תחזוקת מוסדות חינוך בניין העירייה הישן טל:6367596 פקס:6367595
אושרה יהודה - רכזת כ"א בחינוך בניין העירייה הישן טל:6367545 פקס:6367545עבור לתוכן העמוד