עיריית אילת - עמוד הבית

68 מדענים לא טועים

השר להגנת הסביבה אישר את המשך פעילותה של תוכנית הניטור הלאומי במפרץ אילת
68 מדענים לא טועים (הגדל)

פנייה של 68 חוקרי ים המהווים יחדיו את רוב רובה של קהיליית מדעני הים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ, עליה חתום גם מנהלה המדעי של תוכנית הניטור של מפרץ אילת - פרופ' אמציה גנין וכן פנייה של ראש העירייה - מאיר יצחק הלוי לשר להגנת הסביבה – חבר הכנסת גלעד ארדן, על רקע איום לקטוע תוכנית ניטור לאומית הפועלת כבר שמונה שנים במפרץ אילת, הובילה לאישור המשך פעילות התוכנית.

לפני כחודש ימים קיבל, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת, הודעה מאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה, לפיה יש בכוונת המשרד להפסיק את תקצוב התוכנית לניטור הלאומי בצפון מפרץ אילת או לקצצו לכדי שני שליש מתקציבו הנוכחי העומד על סך 1.2 מיליון ₪ לשנה.

עם קבלת ההודעה שיגר, כאמור פרופ' אמציה גנין בשם 68 המדענים, מכתב לשר להגנת הסביבה ובו ציין את פליאתם לשמע החלטת המשרד מאחר ובשני המקרים לא תוכל תוכנית הניטור להמשיך לתפקד ולעמוד במשימתה החשובה להגנה על שונית האלמוגים והסביבה הימית בצפון המפרץ. עוד ציין פרופ' גנין במכתבו לשר כי: "ההחלטה להפסיק את תוכנית הניטור, תהיה שגיאה אומללה מכל בחינה אפשרית, פגיעה בלתי הפיכה וקטלנית באחת מפעילויות הדגל המוצלחות של משרדך, פגיעה אסטרטגית בכלי מרכזי בהגנת הסביבה הימית הייחודית ביותר של מדינתנו וסביבה לה נגזרות כלכליות משמעותיות ביותר לעיר אילת". עוד הוסיף גנין כי: "הפסקת התוכנית, תביא לפיטורי שישה עובדים מקצועיים אשר הוכשרו במשך שנים לעבודת הניטור".

ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי, פנה אף הוא במכתב לשר להגנת הסביבה בבקשה להמשיך במשנה מרץ את תוכנית הניטור במפרץ אילת וציין: "מפרץ אילת משמש כמשאב הטבע העיקרי וכמעט היחיד עליו מושתתת העיר אילת. ביטול תוכנית הניטור מחזירה אותנו לאחור וקיים חשש שבלעדי תוכנית זו, אנו צפויים לפגיעה קשה במפרץ קסום זה". עוד במכתבו ציין ראש העירייה את המשאבים האדירים שמשקיעה העירייה בשיתוף תאגיד המים והביוב של אילת – תאגיד "עין נטפים" בשמירה על המפרץ. בין היתר עשרות מיליוני שקלים בהקמת ושדרוג משאבות הביוב, הקמת מכון לטיהור שפכים (מט"ש) הפעלת מערכות הסברה ואכיפה ועוד.

תוכנית הניטור במפרץ אילת פועלת מזה שמונה שנים והינה מורכבת וייחודית בהתאמה לבתי הגידול ולאופיו הייחודי של המפרץ, משתמשת בציוד מדידה מתקדם ביותר אותו מעמיד המכון הבינאוניברסיטאי לרשותה ועובדת תחת פיקוח קפדני של וועד מנהל אשר בראשו עומד המדען הראשי וראשי אגפים של המשרד להגנת הסביבה. לתוכנית שותפים מדענים חוקרים ומקצועיים בתחום הימי, שבזכות מקצועיותם ומסירותם זכו צוות הניטור, בפרס הצוות המצטיין של האוניברסיטה העברית. מהות התוכנית הינה בשמירה והגנה על שונית האלמוגים והסביבה הימית בצפון מפרץ אילת והיא הדרך היחידה להעריך שינויים והשפעות בסביבה מורכבת בכלל ובסביבה הימית בפרט. מידי שנה מפיק המכון, דוח מפורט על מצב שונית האלמוגים והסביבה הימית ומפרט המלצות לפעולה בהתאם לצורך. איכותה של התוכנית באה לידי ביטוי בעובדה שמדענים רבים עושים שימוש בנתוניה ומביאים בכך להעמקת ההבנה באשר לתפקודם האקולוגי של השונית והמים הסובבים אותה. חשיבותה רבה והכרחית הן לעיר אילת והן למשרד להגנת הסביבה באשר למתן כלים להערכת השפעתן של תוכניות פיתוח העומדות על הפרק במפרץ אילת לפני מימושן, ובכללן: שינוי ייעוד לחוף האקולוגי, בניית בתי מלון לאורך החוף, תוכנית "תעלת הימים", תוכנית "השער הדרומי" ועוד.

כאמור, אישר לאחרונה השר להגנת הסביבה את המשך תקצוב תוכנית הניטור של מפרץ אילת ובתוך כך את המשך פעילותה החשובה. 

עבור לתוכן העמוד