עיריית אילת - עמוד הבית

מינהל שח"ק - תפיסת חינוך הוליסטית

יעוד מינהל שח"ק
מינהל שח"ק מוביל, פורץ דרך, מקדם מצוינות, פועל בעבודת צוות ובשיתוף עם התושבים להבטחת איכות חיים מיטבית, למתן שירות איכותי וסינרגטי לתושבי אילת בתחומי הרווחה, החינוך, האקדמיה והקהילה.
 

יעדי מינהל שח"ק

 • הרחבת הטיפול באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים: ילדים בסיכון, מחוננים, תלמידי חינוך מיוחד ומשולבים, עולים חדשים, תושבים חדשים באילת, קהילת צרכני השירותים החברתיים (רווחה) וכיו"ב.

   

 • פיתוח מנהיגות חינוכית וקהילתית.

   

 • הרחבת העיקרון של "חינוך לאורך כל היום".

   

 • הגדלת מעורבות המערכת האקדמית באילת   במערך החינוך העירוני הפורמאלי והבלתי פורמאלי ובתחומי רווחה (פרויקטים משותפים, חונכות, הכשרת מורים וכיו"ב).

   

 • הטמעת תרבות של הערכה ובקרה של הפעילות ותוצריה והפקת לקחים, כבסיס לתרבות של שיפור מתמיד.

   

 • עיר ללא אלימות: פרויקטים של כל אגפי המינהל.

   

 • פיתוח הון אנושי   עירוני (שיתוף פעולה של אגף החינוך והאקדמיה).

   

 • טיפוח מצוינות עירונית.

   

 • הטמעת המדע והטכנולוגיה כתרבות במערכת החינוך ובקהילה.

   

 • הידוק הקשר של הקהילה וההורים עם מערכות החינוך, הרווחה, המתנ"ס והאקדמיה.
עבור לתוכן העמוד