בר עליון
דלג על בר עליון

הנהלת העירייה

שם ותפקיד

כתובת

טלפון

פקס

דוא"ל 

פיליפ אזרד - מנכ"ל העירייה בית התמר קומה ב 086367113 086367309  
עו"ד דפנה ישראלי- היועצת המשפטית לעירייה בית התמר קומה ב 086367007 086367202  
מבקר העירייה בניין העירייה הישן 086367071 086367073  
דנה זנטי - דוברת העירייה בית התמר קומה א 086367293 086367000

 danaz@eilat.muni.il

ריקי עייש - מנהלת אגף האירועים בית התמר קומה ב 086367024 086367322  
אנריאט זינו - מזכירות העירייה בית התמר קומה א 086367109 086367315  
מרלן רוזנפלד - עוזרת ראש העיר בית התמר קומה ב 086367379 086367372  
נחום סרי - מנהל אגף שכונות ותיקות בית קרית המשרדים 086367520 086367518  
דורון מזרחי - סגן מנהל אגף מנהלת השכונות ותיקות בית קרית המשרדים 086367074 086367009  
אילן חדידה -מנהל אגף ביטחון וחירום בית התמר קומה א 086367552 086367555  
יפעת קושילביץ-מנהלת קהילה והתנדבות בחרום בית התמר קומה א 086367553 086367555  

 

עבור לתוכן העמוד