בר עליון
דלג על בר עליון

סדר יום ישיבות כהונה 13

  סדר יום מועצה מן המניין 16-13
  סדר יום למועצה מן המניין 20-13
  סדר יום מועצה מן המניין שתתקיים בתאריך 3.2.2015
  סדר יום מועצה מן המניין 24-13 שתתקיים ביום 10.3.15
  סדר יום מועצה מן המניין 25-13 שתתקיים ביום ראשון 19.4
  סדר יום למועצה מן המניין 26-13 שתתקיים ביום שלישי 12.5
  סדר יום למועצה מן המניין 28-13 שתתקיים ביום שלישי 23.6.15
  סדר יום מועצה מן המניין מס 31-13
  סדר יום מועצה מן המניין 32-13 ל-21.10.15
  סדר יום מועצה מן המניין 34-13 +נספחים
  סדר יום מועצה מן המניין 37-13
  סדר יום מועצה מס 43-13
  סדר יום מועצה מן המניין 45-13
  סדר יום מועצה מן המניין מס 47-13
  ישיבות מועצת עיר - מיוחדת לאישור תקציב ומן המניין 46-48.13
  סדר יום מועצה מן המניין מס 49-13 מיום 11.1.17
  סדר יוום מועצה חגיגית 51.13 שתתקיים ביום רביעי 1.3
  סדר יום מועצה מן המניין מס 52-13 ליום 19.4.17
  RE: סדר יום מועצה מן המניין מעודכן מס 55-13 ל- 14.6.17 שעה 18:00
  סדר יום מועצה מן המניין מס 58-13
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 59/13 (1060), תתקיים מחר (ד'), 6.9.17
  סדר יום מועצה מן המניין 64-13 מיום 26-12-17
  סדר יום למועצה שלא מן המניין מס' 66.13
  סדר יום מועצה מן המנין 74-13 22.8.18
  סדר יום למועצה מן המניין 14-13 שתתקיים בתאריך 22.7.14
  סדר יום מועצה מן המניין 13-13 חלק ב בתאריך 17.6.14
  סדר יום מועצה מן המניין 13-13 חלק א לתאריך 17.6.14
  סדר יום מועצה מן המניין 12-13 לתאריך 17.6.14
  סדר יום מועצה מן המניין 11-13 לתאריך 13.5.14
  סדר יום מועצה מן המניין 10-13 לתאריך 22.4.14.
  סדר יום למועצה לא מן המניין 9-13
  סדר יום ישיבת מועצה 7.13 שתתקיים ביום 4.2.14
  סדר יום ישיבת מועצה מן המניין 4.13
  סדר יום ישיבת מועצה מן המניין 3.13
  ישיבת מועצה מספר 2.13 תתקיים ביום 26.11.2013
  ישיבת מועצה חגיגית מס 1.13 תתקיים בתאריך 19.11.2013
עבור לתוכן העמוד