בר עליון
דלג על בר עליון

סטנוגרמות שלא תומללו

 

סטנוגרמות שלא תומללו 

 

 

 

 

להלן מס' ישיבות מועצה שלא תומללו מהסיבות הנ"ל : 

 

  1. מועצה מס' 2-12 – 14.2.08 – סטנוגרמה בבדיקה. 
  2. מועצה  מס' 5-12 – 23.2.09– טלפונית (ללא הקלטה ותמלול). 
  3. מועצה מס' 7-12  - 8.3.09–  מן המניין - אירעה תקלה ולכן לא הוקלטה ולא תומללה. 
  4. מועצה מס' 10-12 – 4/7.6.09– טלפונית (ללא הקלטה ותמלול). 
  5. מועצה מס' 12-12 – 12.7.09– מן המניין - אירעה תקלה ולכן לא הוקלטה ולא תומללה. 
  6. מועצה מס' 17-12 – 22.11.09 – מיוחדת צו הארנונה בבדיקה. 
  7. מועצה מס' 22-12 – 7.2.10 – טלפונית (ללא הקלטה ותמלול). 
  8. מועצה מס' 26-12 – 26.5.10 – טלפונית (ללא הקלטה ותמלול). 
  9. מועצה מס' 36-12 – 12.1.11 – מן המניין - לא התקיימה מחוסר מניין (ללא הקלטה ותמלול). 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד