בר עליון
דלג על בר עליון

פרסום חודש יולי 2013

  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 38/214/03/2 - מבנה צמוד קרקע במגרש 184 שכונת שחמון, רובע 6, אילת
  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 43/214/03/2 - מבנה במגרש 261 שכ' שחמון, רובע 6, אילת
  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 10/214/03/2- מבנה צמוד קרקע במגרש 274 שכונת שחמון, רובע 6, אילת
  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 25/214/03/2 - מבנה צמוד קרקע במגרש 389, שכונת שחמון, רובע 6, אילת
  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 9/214/03/2- מגרש 382 רובע 6 שחמון, אילת
  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 16/214/03/2-מבנה צמוד במגרש 302 שכ' שחמון,רובע 6, אילת
  הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס' 22/214/03/2 - שינוי בזכויות בניה במגרש 390 שכונת שחמון, רובע 6, אילת
  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 602-0052738- ירושלים השלמה 418
  הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס' 8/214/03/2- מגרש 354, רובע 6, שחמון, אילת
עבור לתוכן העמוד