בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים לשנת 2019

  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2019001 מיום 13.01.19
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2019002 מיום 05.02
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2019003 מיום 13.02
  פרוטוקול מספר 2019004 מיום 20.02
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2019005 מיום 28.02
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2019006 מיום 05/03/19
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2019007 מיום 12/03/19
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2019008 מיום 26.03
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2019009 מיום 28.03.2019
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2019010 מיום 31.3.19
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2019011 מיום 10/04/19
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2019012 מיום 16/04/19
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2019013 מיום 07/05/19
  פרוטוקול החלטות ישיבת רישוי מס' 2019014 מתאריך 08.05.2019
  פרוטוקול מספר ישיבה 2019015 מיום 16.05
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי 2019016 מתאריך 23.05.19
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 2019017 מיום 28.05
  פרוטוקול מספר 2018019 מתאריך 02/06/19
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2019019 מיום 13.06
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2019021 מיום 25.06
עבור לתוכן העמוד