בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים לשנת 2018

  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 20180003 מיום 06.02.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2018004 מיום 13.02.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2018005 מיום 18.02.18
  פרוטוקול רשות רישוי ישיבה מספר 2018006 מיום 25.02.18
  פרוטוקול רשות רישוי 2018007 מיום 28.02.18 -מתוקן
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2018008 מיום 07.03.18
  פרוטוקול ועדת רישוי 11-3-18
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2018010 מיום 25.03.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס ישיבה 2018012 מיום 17.04.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2018013 מיום 17.04.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2018014 מיום 25.04.18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2018015 מיום 30.04.18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2018016 מיום 08.05.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2018017 מיום 08.05.18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מספר 2018018 מיום 15.05.18
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2018019 מיום 21.05.18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2018020 מיום 28.05.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2018021 מיום 04.06.18
  פרוטוקול רשות רישוי ישיבה מספר 2018022 מיום 10.06.18
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2018023 מתאריך 17/06/18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2018024 מיום 24.06.18
  פרוטוקול רשות רישוי 2018025 מיום 03.07.18
  פרוטוקול רשות רישוי 2018026 מיום 08.07.18
  פרוטוקול ישבת רשות רישוי מס 2018027 מיום 16.07.18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2018028 מיום 22.08.18
  פרוטוקול רשות רישוי 2018029 מיום 29.07.18
  פרוטוקול רשות רישוי 2018030 מיום 15.08.18
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2018031 מיום 22.08.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2018032 מיום 06.09.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2018033 מיום 06/09/2018
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2018034 מיום 09.10.18
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2018035 מיום 09.10.18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2018036 מיום 24.10.18
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי 2018037 מיום 28.10.18
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2018038 מיום 08.11.18
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2018040 מיום 16.12.18
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2018041 מיום 30.12.18
עבור לתוכן העמוד