בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים לשנת 2017

  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 2017001 מיום 09/01/17
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 2017002, מתאריך 19/01/2017
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 2017003 מיום 26/01/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017005 מיום 8/3/17
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 2017006 מתאריך 21/02/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2017007 מיום 01/03/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017008 מיום 9/3/17
  פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מס' 2017009 מתאריך 22/3/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017010 מיום 28/3/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017011 מיום 30/3/17
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017012 מתאריך 05/04/2017
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017013 מיום 06/04/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017015 מיום 25/4/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017014 מיום 3/5/17
  פרוטוקול ישיבת רשות הרישוי מס' 2017015 מאתריך 25/04/2017
  פרוטוקול ישיבת רשות הרישוי מס' 2017016 מאתריך 01/05/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017017 מיום 25/5/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017018 מיום 4/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017019 מיום 21/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017020 מיום 18/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017021 מיום 19/6/17
  פרוטוקול מס' 2017022 מיום 26/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017023 מיום 23/7/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017025 מיום 10/0817
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017026, מתאריך 23/08/17
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017027
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017028 מיום 4/9/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017030 מיום 18/9/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017031 מיום 1/10/17
  פרוטוקול רשות רישוי 2017032
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי2017033 מיום 24/10/2017
  פרוטוקטל רשות רישוי מס' 2017035 מיום 05.11.17
  פרוטוקול מס ישיבה 2017036 מיום 09.11.17
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2017037 מיום 12.11.17
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס 2017038 מיום 19.11.17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017039 מיום 27/11/17
  פרוטוקול רשות רישוי מספר 2017040 מיום 13.12.17
  פרוטוקול רשות רישוי 2017041 מיום24.12.17
  פרוטוקול רשות רישוי 2017042 מיום 27.12.17
  פרוטוקול רשות רישוי 2017043 מיום 31.12.17
עבור לתוכן העמוד