בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים לשנת 2017

  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 2017001 מיום 09/01/17
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 2017002, מתאריך 19/01/2017
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס 2017003 מיום 26/01/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017005 מיום 8/3/17
  פרוטוקול ישיבת רשות רישוי מס' 2017006 מתאריך 21/02/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס 2017007 מיום 01/03/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017008 מיום 9/3/17
  פרוטוקול לישיבת רשות רישוי מס' 2017009 מתאריך 22/3/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017010 מיום 28/3/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017011 מיום 30/3/17
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017012 מתאריך 05/04/2017
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017013 מיום 06/04/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017015 מיום 25/4/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017014 מיום 3/5/17
  פרוטוקול ישיבת רשות הרישוי מס' 2017015 מאתריך 25/04/2017
  פרוטוקול ישיבת רשות הרישוי מס' 2017016 מאתריך 01/05/2017
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017017 מיום 25/5/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017018 מיום 4/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017019 מיום 21/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017020 מיום 18/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017021 מיום 19/6/17
  פרוטוקול מס' 2017022 מיום 26/6/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017023 מיום 23/7/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017025 מיום 10/0817
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017026, מתאריך 23/08/17
  פרוטוקול החלטות ישיבת רשות רישוי מספר 2017027
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017028 מיום 4/9/17
  פרוטוקול רשות רישוי מס' 2017030 מיום 18/9/17
עבור לתוכן העמוד