בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים לשנת 2009

  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 1-2009 מיום 14.1.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 3-2009 מיום 18.2.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 2-2009 מיום 3.3.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 4-2009 מיום 1.4.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 5-2009 מיום 17.5.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 6-2009 מיום 7.6.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 7-2009 מיום 30.6.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200908 מיום 29.7.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200911 מיום 31.8.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200913 מיום 13.9.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200912 מיום 6.9.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200913 מיום 13.9.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200914 מיום 18.10.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200915 מיום 8.11.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200916 מיום 8.12.09
  פרוטוקול ועדת רשות רישוי מס' 200917 מיום 28.12.09
עבור לתוכן העמוד