בר עליון
דלג על בר עליון

מכרזי העירייה

  מכרז 20.2020 בדבר שירותי אבטחה במוסדות משרדים אתרים ואירועים של עיריית אילת - הסכם ונספחים
  נספח נגישות מכרז 19.20
  מכרז פומבי מס' 19/2020 בדבר – הקמה, תחזוקה ואחסון של אתר מרשתת (אינטרנט) ויישומון (אפליקציה) לעיריית אילת
  מסמכי מכרז 17-2020 - חיזוק מבנה 1148 כנגד רעידות אדמה ללא מפרטים ותכניות
  מסמכי מכרז 16-2020 למתן שירותים משפטיים בתחום נזיקין וביטוח עבור עיריית אילת - נוסח לאתר העירייה
  מסמכי מכרז 15-2020 למתן שירותים משפטים בתחום האזרחי - נוסח לאתר העירייה
  מסמכי מכרז 14-2020 לביצוע עבודות ניקיון בבתי ספר יסודיים באילת
  מסמכי מכרז 13-2020 אספקת דלק לרכבי עיריית אילת באמצעות התקני תדלוק
  מסמכי מכרז 12-2020 פינוי פסולת נייר וקרטון בתחום שיפוט העיר אילת והעברתם למחזור
  מסמכי מכרז מס 11-2020 לשירותי אבטחה במוסדות חינוך של עיריית אילת
  מסמכי מכרז 10-2020 לסריקה והקמה של ארכיב דיגיטלי לועדה לתכנון ובניה
  בקשה לקבלת מידע בנושא מערכות אגירה סולאריות
  מסמכי מכרז 9-2020 הקמה תחזוקה ואחסון של אתר וישימון עירוני לעיריית אילת
  מסמכי מכרז 8-2020 אספקת מתקן רמסע מנוף וארגז והתקנתם על שילדת משאית
  מסמכי מכרז 7-2020 פינוי פסולת נייר וקרטון למחזור בתחום שיפוט העיר אילת
  מסמכי מכרז 6-2020 לביטוחי העירייה - רכוש וחבויות
  מסמכי מכרז 5-2020 להפעלת מסגרת יום שהות ארוך ומועדונית שיקומית באילת
  מסמכי מכרז 4-2020 לביצוע סקר עברות בנייה בעבור עיריית אילת
  מסמכי מכרז 3-2020 לשיפוץ חזיתות בתים משותפים בשכונת צופית עילית באילת
  בקשה לRFI לצורך הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים
  תשובות לשאלות במסגרת RFI
  מסמכי מכרז מס 2-2020 לביצוע עבודות ניקיון בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת - אזור ג
  מסמכי מכרז מס 1-2020 לביצוע עבודות ניקיון בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט העיר אילת - אזור ב
  מסמכי מכרז מס 13-2019 לביצוע עבודות תחזוקה שוטפת ובזמן חירום של מערכות התיעול והניקוז בתחום שיפוט העיר אילת
  מסמכי מכרז 12-2019 לרכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי עבור עובדי עיריית אילת
  מסמכי מכרז מס 10-2019 להפעלת מרכז תעסוקה שיקומי באילת
  מסמכי מכרז מס' 11-2019 להפעלת ותחזוקת תחנת ההסגר העירונית
  מסמכי מכרז 9-2019 למתן שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון לעיריית אילת
  מסמכי מכרז 8-2019 לביצוע סקר יעודי קרקע ומידע תכנוני
  מסמכי מכרז 7-2019 בדבר עבודות דחופות של תיקון והחלפת צנרת בבתים משותפים
  מסמכי מכרז 6-2019 לרכישת כרטיסי תווי שי בעבור עובדי עיריית אילת - המכרז בוטל!!!
  מסמכי מכרז 5-2019 בדבר אספקת שירותי כוח אדם זמניים לעיריית אילת
  מסמכי מכרז 4-2019 בדבר ביצוע עבודות ניקיון בשטחים ציבוריים בתחום העיר אילת - אזור א
  מסמכי מכרז מס 3-2019 בדבר - תחזוקה כללית למערכות ומתקני מיזוג אויר בעיריית אילת ומוסדותיה
  מסמכי מכרז 2-2019 שירותי הסעות תלמידים בעבור עיריית אילת
  מסמכי מכרז 1-2019 להפעלת מרכז יום וקהילה תומכת לאזרחים ותיקים
  מסמכי מכרז 14-2018 הזמנה להציע הצעות לרכישת כלי רכב משומש - משאית ולוו עם מתקן דחס
  מסמכי מכרז 13-2018 בדבר אספקת מיכל רכינה עם מנוף כולל התקנה על שלדת משאית
  מסמכי מכרז 12-2018 להפעלת מועדונית לילדים ומתבגרים על רצף האוטיזם
  מסמכי מכרז מס 11-2018 בדבר ביצוע עבודות ניקיון בבתיהס העל יסודיים ובמוסדות נוספים
  מסמכי מכרז 10-2018 רכישת כלי שייט עבור עיריית אילת
  מסמכי מכרז 9-2018 למתן שירותי הדברה וטיפול במזיקים עבור עיריית אילת
  מסמכי מכרז 8-2018 להפעלת מרכז יום תומך רב תחומי לתעסוקה - מועד הגשת הצעות למכרז זה נדחה ליום ג' 31/07/2018 בשעה 12:00
  מסמכי מכרז 7-2018 למתן שירותים משפטיים בתחום הארנונה היטלים ואגרות עבור עיריית אילת - לתשומת לב המתעניינים במכרז, הדרישה לערבויות במכרז זה בוטלה
  מסמכי מכרז 6-2018 למתן שרותי ליטיגציה בתחום התכנון והבניה עבור הועדה המקומית לתכוב אילת - לתשומת לב המתעניינים במכרז, הדרישה לערבויות במכרז זה בוטלה
  מסמכי מכרז 5-2018 למתן שרותים משפטיים בתחום דיני עבודה ומשמעת בעבור עיריית אילת - לתשומת לב המתעניינים במכרז, הדרישה לערבויות במכרז זה בוטלה
  מסמכי מכרז 4-2018 למתן שירותי בודק שכר וזכויות סוציאליות של עובדי קבלן
  מסמכי מכרז 3-2018 להצבה ותפעול תאי שירותים אישיים ניידים ללא חיבור תשתיות
  מסמכי הזמנה מס 2-2018 להציע הצעות לרכישת סירות חסקה משומשות
  מסמכי מכרז 1-2018 שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות
  מסמכי מכרז 14-2017 לשירותי אבטחה במוסדות במשרדים באתרים ובאירועים של עיריית אילת
  מסמכי מכרז 15-2017 לאספקת ארוחות לתלמידי חינוך מיוחד
  מסמכי מכרז 13-2017 ביצוע עבודות הנגשה והתקנת מעלית בביס מצפה ים
  מסמכי מכרז 12-2017 שירותי אבטחה למוסדות חינוך של עיריית אילת
  מכרז 11-2917 שיפוץ חזיתות בתים משותפים
  מכרז 10-2017 חיזוק מבני בתי ספר כנגד רעידות אדמה - חלק ראשון
  מכרז 10-2017 חיזוק מבני בתי ספר כנגד רעידות אדמה - חלק שני
  הצעת מחיר 8.2017 בדבר ייצור והתקנת שלטי ככרות
  מסמכי מכרז 7-2027 לשיפוץ מבנה אגף רווחה
  מסמכי מכרז 6-2017 בדבר לתיקון תקרים והחלפת צמיגים
  מסמכי מכרז 5-2017 בדבר רכישת כרטיסים מגנטיים של תווי שי לעובדי עיריית אילת
  מכרז 4-2017 הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב משומש - משאית וולוו עם מתקן היפוך דחס
  מסמכי מכרז 3-2017 להפעלת מרכז ילדים - הורים ונתיבים להורות
  מסמכי מכרז 2-2017 בדבר אספקה ותחזוקת מכונות צילום משולבות לעיריית אילת ומוסדותיה
  מסמכי מכרז 1.2017 בדבר קירוי מגרש ספורת בבית ספר ים סוף באילת
  מסמכי מכרז 20.2016 לכידת בעלי חיים וטיפול בכלביה העירונית
  מסמכי מכרז 19.2026 לשירותי הדברה במבנים ומוסדות העירייה ובשטחים ציבוריים פתוחים
  מכרז 18.2016 בדבר מערכת לניהול רשות תמרור מקומית
  מכרז 17.2016 לייצור להתקנת סככות צל בחוף הצפוני באילת
  מכרז 16-2016 לאספקה והתקנה של מערכת התראה על רעידות אדמה במוסדות חינוך
  מסמכי מכרז מס 15-2016 לרכישת סירות אופטימיסט
  מסמכי מכרז 14-2016 בדבר הפעלת תוכנית קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים באילת
  מסמכי מכרז מס 13-2016 בדבר - איסוף ופינוי אשפה מאזורי תיירות ותעשייה בתחום שיפוט העיר אילת
  מסמכי מכרז 12.2016 בדבר ביצוע עבודות ניקיון במגרשים ובאולמות ספורט במוסדות חינוך
  מסמכי מכרז 11.2016 בדבר אספקה,הפעלה ואחזקה של מערכת מעקב ובקרה לפינוי פסולת
  מסמכי מכרז 10.2016 בדבר ביצוע עבודות ניקיון בבתי ספר יסודיים באילת
  מסמכי מכרז מס' 9/2016 בדבר – חיזוק מבני מוסדות חינוך באילת כנגד רעידות אדמה חלק א
  מסמכי מכרז מס' 9/2016 בדבר – חיזוק מבני מוסדות חינוך באילת כנגד רעידות אדמה חלק ב
  מסמכי מכרז מס' 9/2016 בדבר – חיזוק מבני מוסדות חינוך באילת כנגד רעידות אדמה חלק ג
  הרשאה זמנית לרוכלות באירועים עירוניים
  מסמכי מכרז 8-2016 שירותי אבטחה לעיריית אילת
  מסמכי מכרז 7-2016 הזמנה להציע הצעות לרכישת שטחי משרד (מעודכן ומתוקן)
  מסמכי מכרז 6-2016 פינוי ואחסנת גרוטאות רכב
  מכרז 5-2016 אספקת שירותי כח אדם זנמי עבור עיריית אילת
  מכרז פומבי 4-2016 הסדרת צומת שדרות התמרים ודרך הרים
  מכרז 3-2016 עבודות שיקום ושיפוץ מתקנים בחופים
  מכרז פומבי 1-2016 בדבר - ביצוע עבודות ניקיון בשטחים ציבוריים באזור התיירות בתחום שיפוט העיר אילת
  מסמכי מכרז 17.2015 אספקת ותחזוקת מכונות צילום ושירותי הדפסה בעיריית אילת ומוסדותיה
  מסמכי מכרז 16-2015 למכירת דירה 1130-12 באילת
  מסמכי מכרז 15-2015 למכירת דירה 608-13 באילת
  מכרז פומבי 14-2015 חלק שני - כתב כמויות והצעת הקבלן
  מכרז פומבי 14-2015 חלק ראשון - חוזה מפרט ונספחים
  מכרז פומבי 13-2015 בדבר - הסעות תלמידים ו-או עובדי הוראה
  מכרז פומבי 12.2015 בדבר ביצוע סקר מדידה, צילוםומחשוב של שילוט ושימור רחובות
  מכרז פומבי 11.2015 בדבר מכירת ציוד פסול
  מכרז פומבי 10.2015 בדבר הפעלת מסגרת יום שהות ארוך ומסגרת שיקומית משלימה באילת
  מכרז פומבי 9.2015 בדבר מתן שירותי ארכיב לעיריית אילת
  הזמנה להציע הצעות 8.2015 בדבר מכירת כלי רכב משומש
  מכרז פנימי- חיצוני 4/2015 – תובע בלשכה המשפטית - הודעה על הארכת מועד הגשה
  מכרז פומבי 7-2015 בדבר - אספקת סירת פיקוח והצלה לעיריית אילת
  מכרז פומבי 6-2015 בדבר הקמת אולם ספורט בבית ספר גלים באילת
  מכרז פומבי 5-2015 בדבר הקמת מעגלי תנועה בצומת הרחובות ששת הימים ודרך הרים
  מכרז פומבי 4-2015 בדבר - הקמת מרחבים מוגנים בשכונת נווה מדבר באילת
  הצעת מחיר לביטוח רכוש וחבויות לשנת 2015
  הצעת מחיר בדבר ביטוח כלי רכב של עיריית אילת
  מכרז פומבי 1.2015 בדבר ביצוע עבודות ניקיון בשטחים ציבוריים בתחום שיפוט העיר אילת
  מכרז פומבי 23-2014 בדבר אספקה התקנה ותחזוקה של לחצני מצוקה במוסדות חינוך
  מכרז פומבי 22-2014 בדבר אספקת שירותי הנהלת חשבונות וראיית חשבון
  מכרז פומבי 21-2014 ביצוע עבודות תחזוקה ופיתוח מבני דת
  הזמנה מס' 20-2014 - בדבר מכירת סירות חסקה משומשות
  מכרז פומבי 19-2014 לאספקה התקנה ותחזוקת מערכת לרציפות תפקודית בעיריית אילת
  מסמכי מכרז 18-2014 שירותי הסעת בוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות
  מסמכי מכרז 17-2014 בדבר - החלפת מערכת מיזוג אויר בביס גולדווטר
  מסמכי מכרז 16-2014 רכישה ואספקה של סירת חילוץ והצלה
  מסמכי פומבי 15.14 בדבר עבודות ניקיון בבתי ספר יסודיים באילת
  מכרז פומבי 6.14 דורשים - בדבר מהנדס לעיריית אילת
  מכרז דורשים בדבר מנהל/ת מחלקת נוער/ עובד/ת סוציאלית
  מכרז פומבי 14.14 בדבר תחזוקת שטחים ציבוריים וטיפול במפגעים
  מכרז פומבי 13.14 בדבר אספקת דלק לרכבי העירייה
  מכרז פומבי 12.14 בדבר תחזוקת מערכות מיזוג אוויר
  מכרז פומבי 11.14 בדבר אספקת ארוחות לתלמידי החינוך המיוחד
  מכרז פומבי 10.14 בדבר אבטחת מוסדות חינוך
  מכרז פומבי 9.14 בדבר בדיקת זכויות עובדי קבלן
  מכרז פומבי 8.14 בדבר הפעלת מרכז תעסוקה שיקומי
  מכרז פומבי 7.14 בדבר סיוע לרשות החנייה בעיריית אילת
  מסמכי הרשאה זמנית לרוכלות באירועים
  מכרז פומבי 6.14 בדבר עבודות ניקיון במגרשים ואולמות ספורט
  מכרז פומבי 5.14 בדבר מתן שירותי הדברה בתחום שיפוט העיר אילת
  הזמנה להירשם במאגרי מהנדסים - קבלנים – בעלי ציוד מכני וספקי שירותים
  מכרז פומבי 3.2014 בדבר שירותי ניקיון למוסדות לימוד על יסודיים באילת
  מכרז פומבי 2.2014 בדבר החלפת גדר במגרש כדור-רגל בחוף הצפוני באילת
  הודעה בדבר חידוש רשימת קבלנים וספקים לעיריית אילת
  מכרז פומבי מספר 1.2014 בדבר שירותי אבטחה במשרדי עיריית אילת
  מפרט מכרז 15/2013 – בדבר הקמת גן ילדים ברובע 6 בשחמון
  מכרז 15/2013 – בדבר הקמת גן ילדים ברובע 6 בשחמון, חוזה + נספחים
  הזמנה להרשם במאגר קבלנים ונותני שירותים בחירום
  מכרז פומבי מס' 14/2013 בדבר מכירת כלי רכב משומשים
  מכרז פומבי מס' 10/2013 בדבר-החלפת גגות אסבסט במבני שפ"ע ותחזוקה בעיריית אילת
  מכרז פומבי מס' 11.2013 בדבר-אריזה הובלה וחלוקת מזון לקשישים
  מכרז פומבי מס' 13/2013 בדבר-הזמנה לקבלת הצעות לביצוע שירותי פינוי של ריכוזי פסולת בתחום שיפוט בעיר
  מכרז זוטא 12.2013 בדבר תכנון, אספקה והצבה של מבנים יבילים לישיבה התיכונית באילת
  הצעת מחיר 7.2013 הזמנה להציע הצעות למתן שירותים משפטיים לעיריית אילת בתחומי המשפט האזרחי
  מכרז פומסי מס' 9.2013 בדבר הקמת והפעלת שוק עירוני באילת
  מכרז פומבי מספר 5.2013 בדבר שיפוץ בניינים 1132 1132 1133 בשכונת אופיר אילת
  מכרז זוטא 8.2013 בדבר השלמת פיתוח גן מקראי בביה"ס ערבה אילת
  הצעת מחיר מספר 6.2013 בדבר פיתוח חצר במבנה "מתבגרים הורים" ברחוב שחורת אילת
  מכרז פומבי מספר 4.2013 בדבר הקמת בית ספר יסודי ברובע 9 בשכונת שחמון אילת + נספחים
  מפרטים למכרז פומבי מס 4.2013
  מכרז מספר 23.2012 נספח כתב כמויות
  כתב כמויות למכרז פומבי מס' 4.2013
  מכרז פומבי מס' 3.2013 בדבר ייצור והתקנת סככות צל בחוף אילת
  מכרז פומבי מס 2.2013 בדבר תיקון איטם תקרה במשרדי הטניס
  מכרז פומבי מס 24.2012 בדבר שירותים משפטיים
  מכרז פומבי מס 22.2012 בדבר אספקה והתקנת תוכנות פיננסיות
  מכרז פומבי מס 1.2013 נספח ג
  מכרז פומבי מס 1.2013 נספח ב
  מכרז פומבי מס 1.2013 נספח א
  מכרז פומבי מספר 1.2013 בדבר הקמת שני גני ילדים בשכונת שחמון אילת
  מכרז מספר 23.2012 נספח מפרט מיוחד
  מכרז פומבי מספר 23.2012 בדבר עבודות פיתוח בשדרות התמרים
  הצעה מספר 21.2012 - הזמנה לביצוע הצעות לבחירת עו"ד חיצוניים למתן שירותים משפטיים
  הצעת מספר 20.2012 - לבחירת עורכי דין חיצוניים
  מכרז פומבי מספר 19.2012 - נספח 1
  מכרז פומבי מספר 19.2012 - מכרז פומבי בדבר הקמה והרחבת מבנה תרבות
  מכרז פומבי 18.2012 - נספח 1
  מכרז פומבי מספר 18.2012 - מכרז בדבר איסוף ופינוי פסולת למחזור
  הצעת מחיר מספר 17.2012 - הצעת מחיר בדבר גידור ומגדלי הצלה בחופי הים
  הצעת מחיר מספר 16.2012 - הצעת מחיר לתיקון סככות במגרשי ספורט
  מכרז פומבי מספר 15.2012 - בדבר מתן שירותים נלווים ואבטחה למודסודת חינוך
  מכרז פומבי מספר 14.2012- מכרז בדבר הובלה, אריזה וחלוקת מזון לקשישים
  מכרז פומבבי מספר 13.2012 - מכרז בדבר אחזקת ציוד מחשוב
  מכרז פומבי מס' 12.2012 -מכרז בדבר ניקיון של בתי ספר יסודיים
  מכרז פומבי מספר 10.12 - בדבר לכידת בעלי חיים
  מכרז פומבי מספר 9.12 - בדבר חידוש וסימון מגרשי ספורט משולבים
  בקשה לקבלת מידע - R.F.I מאת יזמים בנוגע לתכנון, הקמה ,ניהול והפעלת מרכז כנסים,אירועים ותערוכות בינלאומיות
  מכרז פומבי מס' 8.2012 - בדבר שיפוץ בניינים 1130,1129,1128,בשכונת אופיר באילת
  מכרז פומבי מספר 7.2012 - בדבר הקמת שני מקלטים דו תכליתיים במגרש 203 ו- 202 בשכונת נווה מדבר באילת
  מכרז פומבי מס' 5.2012- בדבר הקמת שוק עירוני באילת
  מכרז פומבי מס' 4.2012- בדבר פינוי גרוטאות רכב ואחסנתן
  מכרז פומבי מס' 3.2012- בדבר אספקת ערכות מסופונים ותוכנה לניהול דוחות בפיקוח העירוני בעיירית אילת
  מכרז פומבי מס 2.2012 - בדבר ביצוע קיר אבן בחוף הצפוני אילת
  מכרז פומבי מספר 1.2012- בדבר אספקת שירותי כח אדם זמניים עבור עיריית אילת
עבור לתוכן העמוד