בר עליון
דלג על בר עליון

מכרזי העירייה

  מסמכי מכרז פומבי 20.2020 בדבר – שירותי אבטחה במוסדות, במשרדים, באתרים ובאירועים של עיריית אילת
  מסמכי מכרז 16.2020 למתן שירותים משפטיים בתחום נזיקין וביטוח עבור עיריית אילת
  מכרז פומבי מס 1.2021 בדבר – אספקה והתקנת מערכות טלוויזיה במעגל סגור לעיריית אילת
  נספח חוזר מנכ"ל למכרז 1.2021
  נספח הנחיית רשם מאגרי מידע למכרז 1.2021
  מכרז פומבי מספר 2.2021 בדבר – מכרז מסגרת לביצוע עבודות שיפוצים, תחזוקה ובניה במוסדות עיריית אילת
  מכרז פומבי מספר 3.2021 בדבר – פינוי פסולת נייר וקרטון בתחום שיפוט העיר אילת והעברתם למחזור
  מכרז פומבי מספר 4.2021 בדבר - שירותי הסעות לבוגרים ופעוטות בעלי מוגבלויות לעיריית אילת
  מסמכי מכרז 6/2021 בדבר - ביצוע עבודות ניקיון בשטחים ציבוריים באזור התיירות באילת (אזור ד')
  נספח הגנה על זכויות עובדים למכרז 6.2021
  BESS RFI- Eilat Muni'-rev 00
  נספח תעודת מוסד למכרז 8.2021
  מסמכי מכרז 8/2021 בדבר - מתן שירותי ניהול לפרויקט חדשנות
עבור לתוכן העמוד