בר עליון
דלג על בר עליון

מכרז פומבי מס' 4/2012- בדבר פינוי גרוטאות רכב ואחסנתן.

עיירית אילת מבקשת בזאת לקבל הצעות מחיר בדבר פינוי גרוטאות רכב ואחסנתן, בעיירית אילת כמפורט בהסכם ובנספחים המצורפים להסכם.לכתב הזמנה והנחיות לחץ כאן
  micraz
עבור לתוכן העמוד