התחנה הסיסמוגרפית ו'העמק הנעלם'

הגדל

 

התחנה הסיסמוגרפית היא מנהרה מלאכותית שנחצבה עמוק אל תוך סלעי היסוד של הר עמרם בה הוצבו מתקני מדידה שונים לעמוד על פעילות קרום כדור הארץ. אל התחנה מוליך כביש המסתעף מכביש הערבה. הכביש משובש והרוס בחלקו בשל שטפונות נחל עברונה. ניתן להגיע עם הכביש אל מעלה נחל עברונה החודר על קו שבר גיאולוגי בין ההרים. משם ממשיכים ברגל בשביל (מסומן בשחור) המקיף מצפון וממערב את הר עמרם ומגיע אל "העמק הנעלם". העמק הנעלם הוא בקעה קניונית קטנה בנוף אבני חול בחלקו העליון של נחל צפונות. משם ממשיך השביל (בסימון אדום) ויורד בערוץ קניוני בסלעי יסוד מזרחה חזרה אל הערבה. המסלול בנחל מסתיים בדרך עפר (מסומנת באדום אף היא) המובילה אל כביש הגישה לתחנה הסיסמוגרפית.

עבור לתוכן העמוד