בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים ועדת הקצאות מבנים/קרקעות

  נוהל הקצאת קרקעות
  תיקונים והבהרות לנוהל הקצאת קרקעות
  תיקון 2 לנוהחל הקצאת קרקעות
  תיקון 3 לנוהל הקצאת קרקעות
  תיקון 4 לנוהל הקצאת קרקעות
  תיקון 5 לנוהל הקצאת קרקעות
  תיקון 6 והבהרות לנוהל הקצאת קרקעות
  טופס בקשה להקצאת קרקע/מבנה באילת
  פרוטוקול מישיבת ועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית שהתקיימה ביום 21.1.2020
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 3/19 שהתקיימה ביום 25.7.19
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 2/19 שהתקיימה ביום 19.5.19
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 1/19 שהתקיימה ביום 31.3.19
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 2/18 שהתקיימה ביום18.11.18
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 1/18 שהתקיימה ביום 26.6.18
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 3/17 שהתקיימה ביום 22.11.17
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 2/17 שהתקיימה ביום 15.8.17
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר1/17 שהתקיימה ביום 19.2.17
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 3/16 שהתקיימה ביום 2.8.16
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 2/16 שהתקיימה ביום 10.4.16
  פרוטוקול מישיבה להקצעת קרקעות ומבנים ללא תמורה ובתמורה סמלית מספר 1/16 שהתקיימה ביום 1.1.16
  פרוטוקול ועדה להקצאת קרקעות 2-13 מיום 20-3014
  פרוטוקול 1-13-14 מיום 14-1-14
  פרוטוקול 1-13 מתאריך 21-1-2013
  פרוטוקול 6-12 מתאריך 17-12-2012
  פרוטוקול 5-12 מתאריך29-08-2012
  פרוטוקול 4-12 מתאריך 19-6-2012
  פרוטוקול 3-12 מתאריך 23-4-2012
  פרוטוקול 2-13 מתאריך 7-4-2013
  פרוטוקול 2-12 מתאריך 25-3-2012
  פרוטוקול 1-12 מתאריך 15-1-2012
  פרוטוקול 10-12 מתאריך 22-12-2011
  פרוטוקול 9-12 מתאריך 23-10-11
  פרוטוקול 8-12 מתאריך 2-8-2011
  פרוטוקול 6-12 מתאריך 15-2-2011
  פרוטוקול 7-12 מתאריך 12-5-2011
עבור לתוכן העמוד