ועדות שיבוץ

 שיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד הוא באחריות רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר.  

הרכב הצוות 

 

מנהל רשות החינוך המקומית או נציגו- יו"ר.  

מפקח/י החינוך המיוחד על מוסדות החינוך ברשות  

מנהל השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית או נציגו יוזמן לישיבות הצוות על-מנת למסור מידע אודות המאפיינים והצרכים של התלמידים המועמדים לשיבוץ ולייעץ לגבי המסגרת החינוכית ההולמת את צרכיהם.  

 

תפקידי הצוות 

 

לרכז נתונים אודות אפשרויות הקליטה של תלמידים חדשים במסגרות החינוך המיוחד ברשות המקומית.  

לשבץ תלמידים למסגרות החינוך המיוחד על-פי החלטת ועדת השמה/ ערר.  

לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הטיפול בפרט: 

 

מנהל המחלקה: שמעון ביטון  

טלפון : 08-6367261 

פקס : 08-6367386 

 

עבור לתוכן העמוד