בר עליון
דלג על בר עליון

תפקידים ותחומי פעילות האגף

פעילות השירות הווטרינרי מתבסס על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת.חוק עזר – "מתן הרישיונות לכלבים והפיקוח עליהם".
השירות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי וישיר עם השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית. עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע והמשרד לאיכות הסביבה...
הגדל

תפקידי השירות הוטרינרי העירוני 

 

השירות הווטרינרי העירוני מופקד על בריאות הציבור מנקודת ראותה של הרפואה המונעת, תוך מניעת חדירה לשוק של מוצרי מזון מן החי שהופקו בניגוד לחוק, תפיסת המוצרים והשמדתם.בנוסף לכך מפקחת המחלקה הוטרינרית על תנאי האחזקה של בעלי החיים בעיר.
פעילות השירות הווטרינרי מתבסס על פקודות וחוקים, חוקי מדינה וחוקי עזר עירוניים. ביניהן פקודת העיריות, פקודת בעלי חיים, פקודת הכלבת.חוק עזר – "מתן הרישיונות לכלבים והפיקוח עליהם".
השירות הווטרינרי נמצא בקשר מקצועי וישיר עם השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וכפוף אליו מקצועית. עם משרד הבריאות, רשות שמורות הטבע והמשרד לאיכות הסביבה. חוק עזר – "פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר".  

 

 

תחומי פעילות 

 • שמירה על בריאות הציבור – פעילות באמצעים גלויים וסמויים למניעת חדירת מוצרי מזון מן החי, שהופקו בניגוד לחוק, תפיסתם והשמדתם.  
 • פיקוח וטרינרי בעסקים למכירת מוצרי מזון מן החי.  
 • בדיקת משנה לבשר ומוצריו.  
 • פיקוח על שיווק דגים.  
 • מניעת שחיטה ללא רישיון ומסחר בלתי חוקי בבשר.  
 • מניעת מחלת הכלבת.  
 • פיקוח ומניעה של מחלות העוברות מבעלי חיים לאדם.  
 • סימון, רישוי וחיסון לכלבים נגד מחלקת הכלבת.  
 • סיוע לבעלי חיים במצוקה וטיפול בנושא כלבים משוטטים ומטרדי חתולים.  
 • תחנת הסגר לבעלי חיים נטושים ותצפית חיות נושכות.  
 • עיקור וסירוס חתולי חסרי בית (בקרת ילודה).  
 • מטרדי רעש הנגרמים על ידי בעלי חיים.  
 • טיפול בהתעללות בעלי חיים (חוק צער בעלי חיים).  
 • בעלי חיים המסכנים את הציבור.  
 • איסוף פגרי בעלי חיים.  
 • טיפול בפניות הציבור.  
 • פעילות, חינוך והסברה בנושא "בריאות הציבור".  
 • עיקור וסירוס  
 • השירות הווטרינרי של עיריית אילת פועל לצמצום קצב התרבות החתולים חסרי הבית בדרך של עיקור וסירוס.

  לקבלת השירות יש לפנות בכתב למחלקה הוטרינרית, בגן פרדקין (גב ביה"ס אלמוג) ת.ד. 14, או באמצעות פקס 08-3637357 בצירוף: שם, מספרי טלפון (בית ונייד), כתובת מדויקת של נקודת ההאכלה, שעות האכלת החתולים ומספר החתולים המשוער.

  זמן ההמתנה: כ- 30 ימי עבודה.
  השירות ניתן ללא תשלום לתושבי העיר.  

 

עבור לתוכן העמוד