בר עליון
דלג על בר עליון

איזה עסק טעון רישוי?

סעיף 4 בחוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968 קובע כדלקמן:

"לא יעסוק אדם בעסק טעון רישוי אלא אם יש בידו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי חוק זה ובהתאם לתנאיו;

 עסק שאיננו נייד, לא יעסוק בו אדם, אלא אם כן ברישיון, בהיתר הזמני או בהיתר המזורז, שבידו,

 מתוארים החצרים שבהם הוא עוסק."

 

חוק רישוי עסקים מפרט את רשימת העסקים שצריכים להוציא רישיון לניהול עסק בצו רישוי עסקים

(עסקים טעוני רישוי)התשע"ג-2013. מדובר ברשימת עסוקים נרחבת שלעיתים אף נדרשת בפרשנות

מצדנו לנוכח מורכבות העסוק.לכן, בבואך לפתוח עסק עולה בפניך השאלה:

 האם העסק שאותו אני מעוניין/נת לנהל צריך רישיון לניהול עסק על פי חוק רישוי עסקים התשכ"ח-1968?

על מנת לתת לך מענה מהיר לשאלתך, פרטנו להלן אלו עסוקים לא מצריכים רישיון לניהול עסק ו

חלק מרשימת העסוקים השכיחים בצו רישוי עסקים המצריכים רישיון לניהול עסק.

 ככל שעיסוקך לא מופיעה ברשימות אלו באפשרותך למלא את הטופס המקוון מטה ואנו נשיב לשאלתך בהקדם האפשרי.

לשימת לב, אין באמור בסעיף זה לפטור אותך מחובתך לקיים דרישות חיקוק אחרות,

בין היתר גם חוקי העזר של עיריית אילת, דיני התכנון והבניה, דיני רשות ארצית לכבאות והצלה

וחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

 

 

רשימת עיסוקים אשר לא מחויבים בהוצאת רישיון לניהול עסק.

      גן ילדים, מעון, פעוטון, צהרון.

      משרדים.

      בית מרקחת בקופת חולים או בבית חולים.

      מכירת דברי קוסמטיקה

      מכון כושר הנופל להגדרה שלהלן:

       א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק

           הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את הספורטאים בלבד.

       ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים

           מן המניין הרשומים במוסד בלבד.

       ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או

          במקום עבודה שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000, ובלבד שאינו פתוח

          לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.

       ד. כל פעילות ספורט שאין בה שימוש במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני.

 

 

 

      מחסן- שצמוד לחנות קמעונאית ותכליתו העיקרית לשרת אותה, שייעודו לא לאחסון מזון ומשקאות או חומרים מסוכנים

      או תמרוקים.

      חנות לממכר דברי הנעלה, הלבשה, תמרוקים דברי נוי ומוצרים ביתיים וכיוצ"ב ששטח המכירה בה פחות מ800 מטר רבוע.

      מכבסה בבניין מגורים לשימוש הדיירים.

      משתלה בשטח קטן מ-300 מטר רבוע.

      השכרת יחידות אירוח למטרת נופש שאינה מלווה במתן שירותים לשוכרים וככל שניתן שירות לשוכרים כשמספר

      יחידות האירוח  להשכרה קטן מחמש יחידות אירוח.

      דיור מוגן

      אצטדיון או אולם ספורט במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.

      התקהלות במסגרת אירועי תרבות ,בידור וספורט תחת כיפת השמים עד 499 משתתפים.

      מתקני מטבע לשעשוע מכנים שיש בהם עד שני מקומות

      עסק להובלה עד שלושה כלי רכב להובלה.

      חניון המשרת באי מרכז מסחרי סמוך לו עד 500 מטר רבוע

      חניון מקורה או תת קרקעי עד 500 מטר רבוע

      אחסון עד 19 כלי יריה או אחסון של פחות מ- 10,000 כדורים.

רשימת עסוקים לא מלאה אשר מחויבים בהוצאת רישיון לניהול עסק.

·         כל הקשור במזון ומשקאות

·         מוסכים- מכונאות, חשמלאות, תיקון תקרים, זגגות, טיפול אחר ברכב (סיכה, התקנת אביזרים)

·         רחיצת כלי רכב

·         נגריה- ייצור רהיטים

·         מסגריה- ברזל, נירוסטה, אלומיניום

·         מתפרה

·         מרפדיה

·         ייצור שלטים

·         מתכת מוצריה וגרוטאות- אחסונם מיונם סחר בהם.

·         בתי מסחר בעלי שטח מכירה מעל 800 מטר רבוע

·         בתי מרקחת

·         מכון יופי- קוסמטיקה, מספרה, טיפולי יופי, מכון שיזוף

·         קעקועים ופירסינג

·         קניון

·         עסק ייחודי למכירת מוצרי טבק למכירה קמעונאית

·         קייטנה, מחנה נוער

·         כלי רכב  – מכירתם השכרתם

·         השכרת קארוואנים  

·         מקום אחר לעריכת אירועי תרבות בידור וספורט תחת כיפת השמים.

שנועדו ל-500 משתתפים או יותר.

 

עדיין לא יודע אם העסק שלך טעון רישוי? באפשרותך לשלוח אלינו שאילתא בנושא

באמצעות טופס מקוון ונשוב אליך בהקדם עם התייחסות. לשליחת שאילתא לחץ כאן!

 

 

עבור לתוכן העמוד