בר עליון
דלג על בר עליון

הנחיות לעריכת תכנית לרישוי עסקים

להלן מפרט הגשת תכניות רישוי לפי סוג העסק:

כמו כן, בהתאם לסעיף 8ב' בחוק רישוי עסקים התשכ"ח 1968, יש לקיים דרישות נגישות בעסק, במסגרת הליך רישיון הנחיות ראה>> במדריך להנגשת העסק בהליך רישוי

 

 

  מפרט הגשת תכניות רישוי עסק ללא מזון
  מפרט הגשת תכניות רישוי עסק למזון
עבור לתוכן העמוד