בר עליון
דלג על בר עליון

הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל

הנחה בארנונה לחייל מילואים פעיל (הגדל)

בהתאם לאישור מועצת העיר מספר 72/13 (1073), ובכפוף לתקנה 13 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג 1993, תעניק העירייה הנחה בשיעור 5% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה בשנת התקציב 2018, למחזיק נכס מסוג דירת מגורים, שהוא חייל מילואים פעיל.

קבלת ההנחה מותנית בהצגת המסמכים הבאים:
- תעודה תקפה של משרת מילואים פעיל או אישור רשמי אחר שניתן על ידי צה"ל – טופס 3010 (ניתן להפיק את האישור מאתר "מילואים")
- צילום תעודת זהות כולל ספח עם כתובת מגורים באילת.
- טופס בקשה להנחה מלא וחתום (ניתן להוריד את הטופס באתר העירייה תחת קטגוריית תשלומים - אגף הכנסות).
את הבקשה והמסמכים הנלווים יש להגיש באגף ההכנסות בעירייה: 
מרכז סיטי סנטר, קומה ב'. ימים א', ב', ד', ה' 8:00-13:00 | ג' 8:00-12:00 ו - 16:30-18:30

ההנחה תינתן החל מתאריך 1.1.2018 (כפוף לסטטוס חייל מילואים פעיל בתקופה זו) ומותנית בהסדרת יתרת תשלום הארנונה השנתית במזומן, בשיקים דחויים או בהוראת קבע.

עבור לתוכן העמוד