בר עליון
דלג על בר עליון

מינהל כספים

גזבר העירייה:מר אסי בן חמו

כתובת:בית התמר קומה א', ת.ד. 14 אילת 88100 

טלפון:08-6367126

פקס:08-6367005

קבלת קהל:בתאום מראש

רשימת עובדים 

 

סגנית גזבר ליאורה בייסקי    08-6367068  

מנהלת לשכת הגזבר,  אתי נידם                                             08-6367069 / 08-6367126      

עוזרת מנהלת הלשכה, אוסנת נתן      08-6367067  

עוזר הגזבר, מיכה קולנגי     08-6367205

מזכירה, חנה אדרי                 08-6367066    

מנהלת מחלקת תקציבים,  מרגרטה אלטברג       08-6367178

מנהלת אגף שכר, רונית חיים 08-6367163

אחראית ביטוחים 08-6367061

אביבה חזן, מנהלת חשבונות ראשית 08-6367300 

 

 

רשימת חשבים: 

 

חשבת מינהל תפו"ח, ג'אנה בלייכר         08-6367077

חשבת מינהל שח"ק, ליזי רכבוך                 08-6367278 

חשבת מינהל תכנון והנדסה, אירית אדיר           08-6367280

חשבת הנהלה,  יפה בייסברג          08-6367208  

חשבת אגף הרווחה, מירה בטייבסקיה 08-6367365

 

 

 

צו המיסים

צו המסים הנו הצו אשר בו נמצאים תעריפי הארנונה לכל סוג נכס/מהות שימוש, אשר מחויב לעמוד בכל ההגבלות הקבועות בתקנות ההסדרים במשק המדינה. צו המסים מחולק על פי 13 סוגי נכסים ראשיים (על פי הקבוע בתקנות), כאשר ישנם תת סיווג במידה שהרשות החליטה להבדיל לדוגמה בין מבנה מלאכה באזור התעשייה לבין מבנה בעיר

תקציב העירייה

תקציב העירייה

מחלקת ביטוחים

המחלקה מטפלת בכל נושאי הביטוח, הקשורים לרכוש העירייה ולפעילותה ובכלל זה: ביטוח רכוש העירייה וצי הרכב, מפני נזקים הנגרמים מסיבות שונות כגון: פריצה, שריפה, תאונות דרכים וכיו"ב.
מחלקת ביטוחים

תפקידי מינהל כספים

מינהל הכספים אחראי לבניית התקציב העירוני השנתי. המינהל מבצע מעקב ובקרה אחר פעולות העירייה בתחום התקציב ומפעיל את כל מערך התשלומים העירוני. המינהל כולל בתוכו את אגף ההכנסות, יחידת הביטוחים, סגנית הגזבר, מחלקת רכש ואספקה, אחראי תזרים מזומנים ותקציבאית.
תפקידי מינהל כספים

אגף הכנסות

אגף ההכנסות אחראי על גביית ההכנסות העצמיות של העירייה. האגף מטפל בגביית המסים, האגרות וההיטלים המגיעים לעירייה כולל פעילויות של אכיפה והוצאה לפועל. האגף אחראי על עריכת חיובי הארנונה .
אגף הכנסות

אגף רכש ולוגיסטיקה

אגף רכש ולוגיסטיקה אחראחי על כלל הטובין ברשות המקומית. האגף אחראי על תכנון, ביצוע ובקרה אחר פעולות העירייה בתחום הטובין ומפעיל את כלל מערך הרכש והלוגיסטיקה. האגף כולל בתוכו את הרכש, המחסנים ומחלקת האינוונטר.
אגף רכש ולוגיסטיקה
עבור לתוכן העמוד