בר עליון
דלג על בר עליון

מחלקת מתקני משחקים

מנהל המחלקה: אפרגן ינקי

טלפון : 08-6367537

פקס: 08-6367539

 

בתחום העיר מצויים כ-130מתקני משחקים ושעשועים מסוגים שונים. במוסדות החינוך ישנם כ-60 מתקנים נוספים. מתקני השעשועים, בהיותם מוקד לפעילות פיזית, עלולים לסכן את המשתמשים, ואכן אירעו בעבר תאונות ואסונות במגרשי משחקים. הגורם האחראי בעירייה על מתקני המשחקים בגנים אלה, על התקנתם, על בדיקתם ועל תחזוקתם הוא מחלקת מתקני משחקים.


על פי הוראות התקן יש לבצע לכל מתקן משחקים לילדים בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים. את הבדיקה יבצע בעל המתקן או האחראי לו. כמו כן נדרש בתקן כי כל מתקן ייבדק לפחות פעם בשנה בבדיקה תקופתית על ידי מעבדה מאושרת.

מתקני משחקים חשובים לבריאותו הגופנית והנפשית של הילד. הם מפתחים את התפיסה שלו, את כושרו האינטלקטואלי, את הקואורדינציה שלו ואת כושרו הגופני, נוסף על היותם מוקד לשעשועים ומשחק. כדי שהמתקן ימלא את ייעודו עליו להיות מעניין, מגרה את החושים אך בראש ובראשונה - בטוח.

לשם שמירת בטיחותם של הילדים הכין מכון התקנים תקן מיוחד: ת"י 1498- מתקני משחקים (להלן: התקן). התקן מבוסס על התקנים הקיימים בעולם ושר התעשייה והמסחר הכריז עליו בשנת 1994 לפי חוק התקנים התשי"ג-1953 כתקן ישראלי רשמי שדרישותיו מחייבות על פי החוק.
התקן מפורט וכולל חמישה חלקים המתייחסים לתכנונם, להתקנתם, לתחזוקתם ולבדיקתם של מתקני משחקים לילדים המוצבים באתרי משחקים ציבוריים ופרטיים המונעים באמצעות גוף האדם ואינם מחוברים למקור אנרגיה חיצונית כלשהו. עדכונים אחרונים לתקן פורסמו בשנת 2000.
על פי הוראות התקן (חלק 4 סעיף 4) יש לבצע לכל מתקן משחקים לילדים בדיקות תקינות שוטפות המחולקות לשתי רמות:

בדיקה חודשית  

בדיקה חזותית לפחות פעם בחודש כדי לגלות בהקדם פגמים אפשריים. את הבדיקה יבצעו בעלי המתקן או האחראים לו ותכלול את הפרטים האלה: 

 

הפרטים הנבדקים

פגמים אפשריים

מבנה כללי

היעדר חלקי מבנה, סדקים, שברים וכדומה

אמצעי חיבור

היעדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, היעדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות

חלקים נעים

היעדר חומר סיכה במסבים, פגם בתנועה (חופש יתר או היתפסות)

שרשרות

אי תקינות החיבורים ושחיקתם

יסודות

חופש בין היסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל פני הקרקע

כיסוי המשטחים שמתחת למתקנים ובסביבתם

היעדר כיסוי, ניקיון הכיסוי

חבלים

השחתה

 

 

בדיקה תקופתית  

 

כל מתקן ייבדק לפחות פעם ב-12 חודשים בבדיקה תקופתית על ידי מעבדה מאושרת. לפי התקן, מעבדה כזו היא מכון התקנים וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה במשרד התעשייה והמסחר על פי סעיף 12(א) בחוק התקנים התשי"ג-1953 לבדוק את התאמת המתקנים לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.

הבדיקה התקופתית תכלול את הפרטים האלה: 

 

 

הפרטים הנבדקים

פגמים אפשריים

מבנה

כיפופים, עיוותים, עיקולים, סדקים, שברים וכדומה

גימור פני השטח

חוסר ציפוי מגן, שיתוך (קורוזיה), סדקים או חריצים

אמצעי חיבור

היעדר אמצעי חיבור, התרופפות סגירה, היעדר אמצעי אבטחה מפני התרופפות, היעדר כיסויים, בליטות וקצוות חדים

קצוות

בליטות, נקודות חדות או קצוות חדים

חלקים נעים

שחיקת המסבים, היעדר חומר סיכה במסבים, פגם בתנועה (חופש יתר או היתפסות), רעש מופרז, חוסר מכסים וכדומה

מעקי יד

היעדר מעקי יד, כיפופים, שברים, התרופפות וכדומה

אמצעי עלייה

מדרגות או שלבים חסרים, שבורים או רופפים

מושבים

היעדר מושבים, התרופפות בחיבורים ושחיקה, מושבים פגומים, פינות חדות וכדומה

שרשרות

סדקים, סימני שיתוך (קורוזיה), נקודות חדות, התרופפות בחיבורים ושחיקה

כבלים

תקינים בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1202. מתיחת הכבל בהתאם להוראות היצרן המתקין

יסודות

סדקים, שברים, חופש בין היסוד לקרקע, בליטת היסוד מעל הקרקע

כיסוי המשטחים מתחת למתקנים ובסביבתם

היעדר כיסוי, תזוזה של הכיסוי, כיסוי שגודלו אינו מספיק כדי לכסות את השטח הדרוש, ניקיון הכיסוי

פריטים מתכלים

היעדר פריטים, כיפופים, שחיקה, שברים, התרופפות, אנקולים פתוחים וכדומה

חלקים עשויים עץ

ריקבון, התקפת חרקים, סדקים מסוכנים

חבלים

השחתה, השפעת קרינה על סגולה, שחיקה


בכל בדיקה תקופתית ימלא הבודק דוח בדיקה ויציין בו את תוצאותיה.

התקן כולל דוגמת דוח בדיקה כזו הנוגע לכל מתקן ומתקן. בדוח יש לציין האם הפריט שנבדק במתקן תקין או לא, יש לפרט את הפגם, ולציין את עבודות התיקון הנדרשות ואת תאריך סיומן. כמו כן יש לציין בדוח אם המתקן תקין לשימוש, טעון תיקון או אסור לשימוש.  

 

עבור לתוכן העמוד