בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים מישיבות המועצה 2005

  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 20-11 מיום2-1-050-11
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 21-11 מיום2.1.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס'23-11 מיום18-1-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 24-11 מיום6.2.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 25-11 מיום 6.3.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 26-11 מיום17.3.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 27-11 מיום3.4.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס'29-11 מיום 15.5.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 30-11 מיום22.5.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 31-11 מיום19.6.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 32-11 מיום21.8.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 33-11 מיום18-9-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 34-11 מיום18-9-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 34-11 מיום18-9-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 36-11 מיום 2-11-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 37-11 מיום 6-11-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 28-11 מיום20-4-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס'38-11 מיום8-11-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 39-11 מיום8-11-05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 40-11 מיום27.11.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 41-11 מיום 11.12.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 42-11 מיום14.12.05
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 22-11 מיום 2-1-05
עבור לתוכן העמוד