בר עליון
דלג על בר עליון

פורטוקולים מועצת העיר - שנת 2007

  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 59-11 מיום14.1.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 60-11 מיום14.1.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 61-11 מיום 30.1.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 62-11 מיום4.2.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 64-11 מיום25.2.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 65-11 מיום11.3.07
  פרוטוקול + סדר יום מועצה מס' 66-11 ו 67-11 מיום 27.3.07 לא הופצו מחוסר
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 69-11 מיום16.4.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 70-11 מיום16.4.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 71-11 מיום16.4.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 72-11 מיום18.4.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 73-11 מיום6.5.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 74-11 מיום 3.6.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 75-11 מיום28.6.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 76-11 מיום8.7.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 77-11 מיום 1.8.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 78-11 מיום16.9.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 79-11 מיום14.10.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 80-11 מיום11.11.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 81-11 מיום11.11.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 82-11 מיום18.11.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 83-11 מיום29.11.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 84-11 מיום2.12.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 85-11 מיום2.12.07
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס' 86-11 מיום 7.12.07
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס' 63-11 מיום 11.2.07
  מועצה מן המניין מס' 30-12 מיום 19.9.10
  מועצה טלפונית מס' 26-12 מיום 26.5.10
עבור לתוכן העמוד