בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים מישיבות מועצה 2019

  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 4-14 מיום 9.1.19
  פרוטוקול מועצה מן המניין 5-14 מיום 6.2.19
  פרוטוקול מועצה מיוחדת תקציב מס' 6-14 מיום 13.2
  פרוטוקול מועצה מיוחדת - צו הארנונה 2019 מס 7-14 מיום 13.2
  פרוטוקול מישיבה חגיגית מס8-14 מיום 6.3
  פרוטוקול מועצה מן המניין 9-14 מיום 3.4.19
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 11-14 מיום 5.6.19 חתום
  פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 12-14 מיום 27.6.19 צו הארנונה 2020
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 13-14 מיום 3.7
  פרוטוקול מועצה בישיבתה כאסיפה כללית של תאגיד עירוני לתיירות מיום 3.7
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 14-14 מיום 7.8.19 - ללא נספחים
  נספחים מועצה 14.14 א
  נספחים למועצה 14.14. ב
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 15-14 מיום 11.9.19 ללא נספחים
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 16-14 מיום 02.10
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 16-14 מיום 02.10
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 17-14 מיום 06.11
  פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 18-14 מיום 06.11.19 דיון בדוח מבקר העירייה
  פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 20-14 מיום 25.12.19 - אישור תקציב העירייה לשנת 2020
עבור לתוכן העמוד