בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים מישיבות מועצה 2017

  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס 49/13 מיום 11.1.17
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 50-13 מיום 1.2.17
  פרוטוקול מישיבת מועצה חגיגית מס 51-13 מיום 1.3.17
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 52-13 מיום 19.4.17
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 53-13 מיום 10.5.17
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 53-13 מיום 10.5.17
  פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 54-13 מיום 10.5.17 צו הארנונה- מתוקן
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 55-13 מיום 14.6.17
  פרוטוקול מועצה מיוחדת צו המיסים מס 56-13 מיום 14.6.17
  פרוטוקול מועצה לא מן המניין 57-13 מיום 19.6.17
  פרוטוקול מועצה מן המניין מס 58-13 מיום 12.7.17
  פרוטוקול מועצה מן המניין 59-13 מיום 6.9.17
  פרוטוקול מישיבת מועצה מס 60-13 מיום 25-10-17
  פרוטוקול מועצה מן המניין 61-13 מיום 8-11-17 חתום כולל נספחים
  פרוטוקול מועצה מיוחדת 62-13 מתאריך 8.11.17 - דוח מבקר העירייה לשנת 2016
  מועצה מיוחדת תקציב העירייה 64-13 27.12.17
  מועצה מן המניין 65-13 מיום 27.12.17
עבור לתוכן העמוד