בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקולים מישיבות מועצה 2014

  פרוטוקול מועצה מן המניין 4-13 מיום 7.1.14
  פרוטוקול מועצה מן המניין 5-13 מיום 21.1.14 בנושא צו הארנונה
  פרוטוקול מועצה מן המניין 6-13 מיום 21.1.14 מיוחדת בנושא תקציב
  פרוטוקול מועצה מן המניין 7-13 מיום 11.2.14
  פרוטוקול ישיבת מועצה כאסיפה כללית של החברה הכלכלית מיום 11.2.14
  פרוטוקול מועצה לא מן המניין 9-13 מיום 25.3.14
  פרוטוקול מועצה חגיגית מס 8-13 יום אילת
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 10.13 מיום 22.4.14
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 11.13 מיום 13.5.14
  פרוטוקול ישיבת מועצה אישור צו ארנונה מס 12.13 מיום 17.6.14
  נספחי פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין 13.13 מיום 17.6.14
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 13.13 מיום 17.6.14
  פרוטוקול מועצה מן המניין 14-13 מיום 22.7.14.
  פרוטוקול מועצה טלפונית מס 15-13 מיום 31.7.14
  פרטוקול מועצה מן המניין 16-13 מיום 2.9.14
  פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 17-10 מיום 7.10.14 ללא נספחים
  פרוטוקול מן המניין 19-13 מיום 16.12.14.
  פרוטוקול מן המניין 20-13 מיום 16.12.14. תקציב העירייה לשנת 2015
עבור לתוכן העמוד