בר עליון
דלג על בר עליון

פורטוקולים מישיבות מועצה 2013

  פרוטוקול מועצה מן המניין 3-13 מיום 26.11.13
  פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד המים והביוב עין נטפים מיום 10.12.13
  פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד התיירות העירוני מיום 10.12.13
  פרוטוקול מועצה מן המניין 2-13 מיום 26.11.13
  פרוטוקול מועצה חגיגית 1-13 מיום 19.11.13
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 07.8.2013 ישבה מספר78.12
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 07.8.2013 ישבה מספר77.12 בדבר הזדהות סיעות
  פרוטוקול מועצה טלפונית מס' 76/12 מיום 28.7.13
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 05.6.2013 ישבה מספר 75.12
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 1.5.2013 ישבה מספר 74.12
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 24.4.2013 ישבה מספר 73.12
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 14.4.2013 ישבה מספר 72.12
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 6.3.2013 ישבה מספר 71.12
  פרוטוקול ישיבת מועצה חגיגית מיום 13.02 מועצה מס' 70.12
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיום 23.1.2013 ישיבה מס 69.12
עבור לתוכן העמוד