בר עליון
דלג על בר עליון

פרוטוקלים מישיבות מועצה 2011

  פרוטוקול מועצה מס 36-12 12/01/11
  פרוטוקול מועצה מס 37-12 19/01/11
  פרוטוקול מועצה מס 38-12 19/01/11
  פרוטוקול מועצה מס 39-12 26/01/11
  פרוטוקול מועצה מס 40-12 2/02/11
  פרוטוקול מועצה מס 41-12 02/03/11
  פרוטוקול מועצה חגיגית מס' 42-12 13/03/11
  נספחים לפרוטוקול מועצה מס 46-12 06/04/11
  פרוטוקול מועצה מן המניין 44-12 04/05/11
  פרוטוקול מועצה מן המניין 45-12 01/06/11
  פרוטוקול מועצה מס 46-12 17/08/11
  מועצה מן המניין כאסיפה כללית של תאגיד התיירות מיום 21/9/11
  פרוטוקול מועצה מן המניין 47-12 21/09/11
  פרוטוקול מועצה לא מן המניין - תיקון ארנונה כללית 2010 לבתי מלון
  סטנוגרמה מישיבת מועצה לא מן המניין מס 50-12 תיקון בדבר הטלת ארנוננה לבתי המלון-2011
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין חגיגית מס 48-12 מיום 5.10.11
  מועצה 51-12 מיום 2-11-11
  49-12 מועצה מן המניין חגיגית
  פרוטוקול ישיבת המשך של מועצה מן המניין מס' 53/12
  פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת 30.11.11
עבור לתוכן העמוד