בר עליון
דלג על בר עליון

מועצת העיר

השבעת חברי המועצה

חברי המועצה נשבעים אמונים למדינת ישראל ומצהירים למלא באמונה את שליחותם הציבורית
השבעת חברי המועצה

סדר יום

כאן יופיעו הנושאים שיעלו בישיבות מועצת העיר
סדר יום

פרוטוקולים מישיבות מועצה

פרוטוקולים ובתוכם החלטות מישיבות המועצה
פרוטוקולים מישיבות מועצה

חברי מועצת העיר

חברי מועצת העיר בקדנציה ה-13 הינם: מאיר יצחק הלוי – רה"ע, אלי לנקרי - סגן ומ"מ, עו"ד יעל דארבי, רוברט סיבוני, יהודה מורדי, אלי דהן, עו"ד סימה נמיר, דובי כהן, עו"ד לימור להב, עיוש אלמליח, ביטון שלמה, מתן בארי, חן בן אפרים, משה אלמקייס, שמואל פילוס, ד"ר אולג צ'רנומורץ, יניב חנו
חברי מועצת העיר

ועדות חובה בעיריית אילת

כאשר רוצים לבחון את הנושאים העומדים על סדר היום, כל אחד לגופו, לברירה בין האלטרנטיבות, להגדרת נקודות המוצא והמחלוקת ובניסיון לשכנע זה את זה, וכל זאת במטרה להגיע לפתרונות מעשיים ההולמים את הערכים האמיתיים, כי אז כדאי ורצוי לדון תחילה בנושאים אלו בוועדות המקצועיות. וועדות חובה : ועדות שהחוק קבע במפורש או במשתמע את חובת הקמתן.
ועדות חובה בעיריית אילת

קבצי שמע של ישיבות מועצה

קבצי שמע של ישיבות מועצה

ועדות רשות בעיריית אילת

הוועדה היא המקום לליבון הנושאים העומדים על סדר יומה של הרשות כאשר רוצים לבחון את הנושאים העומדים על סדר היום, כל אחד לגופו, לברירה בין האלטרנטיבות, להגדרת נקודות המוצא והמחלוקת ובניסיון לשכנע זה את זה, וכל זאת במטרה להגיע לפתרונות מעשיים ההולמים את הערכים האמיתיים, כי אז כדאי ורצוי לדון תחילה בנושאים אלו בוועדות המקצועיות. וועדות רשות: כל יתר הוועדות אשר הרשות אינה מחויבת להקימן אך רשאית לעשות זאת.
ועדות רשות בעיריית אילת

חברי ועדות מליאה, משנה ורישוי

חברי ועדות מליאה, משנה ורישוי

הסכמים קואליציונים

הסכמים קואליציונים

ועדות מקצועיות

ועדות מקצועיות

מבקר העירייה

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע. המבקר בודק את פעולותיה וחשבונותיה של העירייה, אם נעשו ע"פ חוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון...
מבקר העירייה
עבור לתוכן העמוד