עיריית אילת - עמוד הבית

בר עליון
דלג על בר עליון

עיריית אילת שומרת על יציבות בדירוג אגרות החוב

15/07/2019
עיריית אילת שומרת על יציבות בדירוג אגרות החוב (הגדל)

עיריית אילת שומרת על יציבות בדירוג אגרות החוב

כבר למעלה מעשור מאז שהנפיקה עיריית אילת איגרות חוב (אג"ח) מוניציפאליות בשווי 80 מיליון ₪ ועומדת בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח במהלך כל התקופה. בזכות כך ובזכות איתנותה הכלכלית והשיפור בתוצאות הכספיות של העירייה, אישרה חברת "מידרוג בע"מ" גם השנה דירוג Aa3 לאגרות החוב. דירוג זה מעיד, כי ההתחייבויות הן מאיכות גבוהה וכרוכות בסיכון אשראי נמוך מאוד. ראוי לציין כי, במהלך כל התקופה, מאז שנת 2006, שומרת העירייה על דירוג גבוה, נתון המלמד על איתנות פיננסית ושיפור בבסיס תקבולי הארנונה מנכסי האג"ח המשועבדים, באופן המאפשר כיסוי מלא של ההתחייבות.

 

"השארת הדירוג הגבוה של אגרות החוב על כנו מלמדת יותר מכל על ההתנהלות הכספית והכלכלית הנכונה והטובה של העירייה ועל השיפור המתמיד הנעשה בתחום בדרך לאיתנות ויציבות כלכלית. זהו ביטוי חשוב נוסף לחוסנה של העירייה" ציין סגן וממלא מקום ראש העירייה – אלי לנקרי האמון על התחום הכספי בעירייה.

 

החברה למימון אילת בע"מ ציינה בדו"ח מעקב הדירוג האחרון, כי בתקופת המעקב, סך הגירעון המצטבר של העירייה קטן ושיעור התקבולים העצמאיים מסך התקבולים עלה. זאת ועוד, שיעורי עומס המלוות לסך התקבולים בעיריית אילת יורדים באופן פרמננטי בשנים האחרונות ותומכים את איתנותה הפיננסית של העירייה. עוד צוין בדו"ח, כי שיעור גביית הארנונה בעיריית אילת הינו גבוה, ועומד על 95%. בזכות אלה, כאמור הותירה החברה  את דירוג האג"ח הגבוה ביותר המלמד, כי התחייבות העירייה היא מהאיכות הטובה ביותר וכרוכה בסיכון אשראי מינימלי, זו למעלה מעשור.

מצורפת תמונה.  

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

עצור
לא תתקיים קבלת קהל בכל משרדי העירייה
תושבים יקרים, לא תתקיים קבלת קהל החל מהיום ועד להודה חדשה, את השירותים ניתן לקבל כאן באתר העירייה
15/03/2020
עבור לתוכן העמוד