עיריית אילת - עמוד הבית

בר עליון
דלג על בר עליון

דורשים לסגור את תחנת ההסגר

3/08/2016
דורשים לסגור את  תחנת ההסגר (הגדל)

עיריית אילת דורשת לסגור לאלתר את תחנת ההסגר לבעלי חיים (הקרנטינה) בחבל אילות

על רקע המפגעים הסביבתיים הקשים הנגרמים מתחנת ההסגר לבעלי חיים (קרנטינה) הממוקמת בקיבוץ אילות, ביניהם מטרדי ריח וזבובים ברחבי העיר, פנתה עיריית אילת לרשות מקרקעי ישראל המחזיקה בקרקע, למועצה האזורית חבל אילות, למשרד להגנת הסביבה, לפרקליטות המדינה ולוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בדרישה לסגור לאלתר את תחנת ההסגר או להעתיקה צפונית מאילת. עוד בעניין זה, פנה ראש העירייה – מאיר יצחק הלוי לחה"כ איתן כבל – יו"ר ועדת הכלכלה.

כידוע, בתחום המועצה האזורית חבל אילות, בשטחים המצויים בשטח קיבוץ אילות ובסמיכות לעיר אילת, פועלת מזה שנים, שלא על פי תוכנית, ללא היתרי בנייה כדין, וללא רישיון עסק, תחנת הסגר לבעלי חיים, המכונה "קרנטינה". תחנת ההסגר מאכלסת בעלי חיים, בעיקר צאן ובקר המובלים אליה מנמל אילת, לאחר שיובאו מחו"ל ומשכך גורמת למפגעים סביבתיים קשים מאוד, וביניהם מטרדי ריח וזבובים, בעיר אילת. למותר לציין, כי מעבר לאי החוקיות שבעצם קיומה ולמטרדים הסביבתיים הנוצרים ממנה, מהווה הקרנטינה חסם משמעותי לפיתוח בעיר אילת. עוד בהקשר זה ראוי לציין, כי נמל אילת הונחה למנוע כניסת משאיות לא נקיות לנמל תוך דרישה לשטוף אותן לפני כניסתן וכן לבצע פעולות ניטור בנמל בזמן שהיית האנייה.

בנסיבות אלה, פנתה כאמור עיריית אילת והוועדה המקומית לתכנון ובנייה לרשות מקרקעי ישראל המחזיקה בקרקע, למועצה האזורית חבל אילות, למשרד להגנת הסביבה, למחלקה לאכיפת דיני מקרקעין בפרקליטות המדינה ולוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, בדרישה לסגור לאלתר את תחנת ההסגר תוך הפעלת מלוא סמכויות האכיפה ובכללן: נקיטת הליכי אכיפה על ידי המחלקה לאכיפת דיני המקרקעין בפרקליטות המדינה בהתאם לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 וחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, נקיטת כל האמצעים לצורך הפסקת המפגע הנגרם מתחנת ההסגר, על ידי רשות מקרקעי ישראל כבעלת הקרקע, נקיטת הליכי אכיפה על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, הפעלת מלוא סמכויות האכיפה של המשרד להגנת הסביבה בהתאם לפקודת בריאות העם 1940, חוק שמירת הניקיון, תשמ"ד-1984, חוק למניעת מפגעים, תשכ"א-1961, חוק רישוי עסקים, וחוק המים, תשי"ט-1959, הפעלת מלוא סמכויות האכיפה של הוועדה המקומית חבל אילות, בהתאם לחוק התכנון והבניה ושל המועצה האזורית חבל אילות בהתאם לחוק רישוי עסקים ולחוקי העזר, ובהם חוק עזר להריסת מבנים, חוק עזר לשמירת הסדר הניקיון והבטיחות, וחוק עזר למניעת מפגעי זבובים, נקיטת כל האמצעים על ידי קיבוץ אילות לצורך הפסקת המפגע הנגרם מתחנת ההסגר, בהיותה חוכר ו/או מחזיק.

עוד הובהר בדרישה האמורה, כי עיריית אילת והוועדה המקומית לתכנון ובנייה, לא יסכימו להמשך פעילותה של תחנת ההסגר, ובהיעדר פעולה ממשית להפסקתה, לרבות הוצאת צווי הפסקה לאלתר, היא תיאלץ לפנות להליכים משפטיים לצורך אכיפת הדין.

חדשות
דלג על חדשות

חדשות

עצור
לא תתקיים קבלת קהל בכל משרדי העירייה
תושבים יקרים, לא תתקיים קבלת קהל החל מהיום ועד להודה חדשה, את השירותים ניתן לקבל כאן באתר העירייה
15/03/2020
עבור לתוכן העמוד