מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

אמנת מועצת העיר אילת

אנו, חברי מועצת העיר אילת, נציגי הציבור, נאמניו ומשרתיו, מתחייבים לפעול במסגרת תפקידינו לטובת הציבור באילת ולמען יצירת חברה ערכית ומוסרית במדינת ישראל ולמלא את שליחותינו הציבורית בכבוד, בהבנה ובסובלנות. כנבחרי ציבור יש בנו מחויבות לפעול כמיטב יכולתנו, לשמש דוגמה להתנהגות אזרחית נאותה ולבצע את שליחותינו במועצה ומחוצה לה תוך הקפדה על דרך ארץ ואתיקה ציבורית. לשם כך נבטא את ערכי הליבה שהצבנו לעצמנו בכל הלכות התנהגותנו. 

  • נשמש דוגמה אישית בכל אורחותינו וננהג בתפקידינו הרשמיים ובחיינו הפומביים על פי אמות מידה גבוהות ביותר של יושרה אישית, ארגונית וייצוגית.
  • נמלא את שליחותנו תוך שמירה על שפה מכבדת ונאותה ועל שיח שאין בו משום פגיעה והסתה.
  • ננהג בצורה מכובדת תוך מתן כבוד לזולת וביקורת עניינית בלבד במהלך ישיבות המועצה ובכלל, ונוקיע כל ניסיון להפריע למהלך התקין של ישיבות המועצה.
  • ננהג בכבוד כלפי כל תושבי אילת ונתייחס בכובד ראש לצורכיהם המשתנים.
  • נפעל במסגרת סמכותנו בהגינות, תוך שמירה על שלטון החוק והימנעות מניצול מעמדנו הציבורי.
  • נפעל באחריות ובאמינות, מתוך מחויבות לטובת כלל הציבור.
  • נחתור לקידום איכות ומצוינות בדגש על מתן שירות מקצועי ואפקטיבי.
  • נעודד שקיפות של ישיבות המועצה ובכלל זה פרסום וצילום ישיר של הישיבות.
  • נפעל לחשיפה וגילוי נאות של ניגודי עניינים ועל פסילת השתתפותנו בקבלת החלטות או בביצוען באותם הנושאים.
  • נקפיד על ההפרדה המתחייבת בין תפקידנו כדרג הפוליטי המתווה מדיניות ומוביל חקיקה מקומית, לבין תפקידי הדרג המקצועי – ביצועי.

 ולראייה באנו על החתום חברי מועצת העיר אילת

חברי מועצת העיר חותמים על אמנת קוד אתי
חברי מועצת העיר חותמים על אמנת קוד אתי

שאלון ניגוד עניינים