מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2022

הפרוטוקולים המופיעים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי, ואינם מהווים מסמך רשמי או תחליף למסמך כאמור. אין להסתמך על הפרוטוקולים המופיעים באתר לשם שימושים רשמיים כאלה או אחרים לרבות במסגרת הליכים משפטיים, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.  

עיריית אילת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על  פרוטוקולים שאינם חתומים המופיעים באתר העירייה.

הפרוטוקולים הרשמיים מצויים במזכירות העירייה.

פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 53-14 מיום 12.1.22

פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 54-14 מיום 16.02.22

פרוטוקול מועצה חגיגית יום אילת מס 55-14 מיום 02.03.22

פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 56-14 מיום 13.04.22

פרוטוקול מועצה מיוחדת מס 57-14 מיום 25.5.22

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 58-14 מיום15.06.22

פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 59-14 מיום29.06.22 אישור צו המסים 2023

פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 60-14 מיום 27.7.2022

פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 61-14 מיום 21.9.2022

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 62-14 מיום 26.10.22

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס' 63.14 (1137) מיום , 09.11.22

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין מס 65-14 מיום 14.12.22

פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 66-14 אישור תקציב העירייה מיום 14.12.22

פרוטוקול מישיבת מועצה מיוחדת מס 67-14 דיון ואישור דוח מבקר העירייה לשנת 2021 מיום 14.12.22

אולי יעניין אותך גם