מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2020

הפרוטוקולים המופיעים באתר זה נועדו לשם מתן שירות עיוני ואספקת מידע כללי, ואינם מהווים מסמך רשמי או תחליף למסמך כאמור. אין להסתמך על הפרוטוקולים המופיעים באתר לשם שימושים רשמיים כאלה או אחרים לרבות במסגרת הליכים משפטיים, והעושה כן עושה זאת על אחריותו המלאה והבלעדית.  

עיריית אילת ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה משימוש או הסתמכות על  פרוטוקולים שאינם חתומים המופיעים באתר העירייה.

הפרוטוקולים הרשמיים מצויים במזכירות העירייה.

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס 34.14 מיום 23.12.2020

פרוטוקול מועצה מן המנין 33-14 23.12.20

פרוטוקול ישיבת מועצה 32.14 מיום 18.1120

פרוטוקול ישיבת מועצה מס 31-14 מיום 18.11.20

פרוטוקול ישיבת מועצה מס 30.14 מיום 14.10.2020

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 29-14 מיום 02.09.20

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 28-14 מיום 15.7.20

פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת מס' 27.14 מיום 3.6.2020

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 26-14 מיום 3.6.20

פרוטוקול ישיבת מועצה טלפונית 25.3.20 טלפונית מיום 23.3.20

פרוטוקול ישיבת מועצה 24.14 חגיגית לרגל 71 לאילת מיום 4.3.20

פרוטוקול ישיבת מועצה 23.14 מיום 5.2.20

פרוטוקול מועצה מן המניין 22-14 מיום 1.1.20

 

אולי יעניין אותך גם