מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

פרטי היחידה

כתובת:בית התמר קומה א', ת.ד.14 אילת 88100
טלפון:08-6367061

דוא"ל: irisak@eilat.muni.il

קבלת קהל:בתאום מראש

עיריית אילת מבטחת את רכושה ואת פעילותיה בחב' ביטוח.
המחלקה מטפלת בכל נושאי הביטוח, הקשורים לרכוש העירייה ולפעילותה ובכלל זה: ביטוח רכוש העירייה וצי הרכב, מפני נזקים הנגרמים מסיבות שונות כגון: פריצה, שריפה, תאונות דרכים וכיו"ב.
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי תביעות, שנטען כי מקורן ברשלנות ו/או חבות הרשות.
בנוסף עפ"י חוק כל התלמידים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות כל פנייה או דרישה הינה דרך מזכירות בית הספר בו לומד התלמיד.
בתביעות ו/או דרישות אזרחים בתחומים שבאחריות העירייה בנושאי: גוף, רכוש ורכב התביעות נבדקות הן במערך העירוני הפנימי והן מול חברת הביטוח.
תביעה שהרשות סבורה כי אינה בתחום אחריות הרשות- נדחית .
האחרות, מועברות להמשך ברור וטיפול בחברת הביטוח לאחר בדיקה יסודית של הממונה על הביטוחים בשיתוף הלשכה המשפטית ויועץ הביטוחים לעירייה ובאישורו של גזבר העירייה.
כל דרישה לפיצוי שמקורה במים וביוב יש לפנות לעין נטפים.
כמו-כן מומלץ בכל מקרה של אירוע שמקורו במקום ציבורי ואשר עולה כי מדובר במפגע יש לפנות למוקד העירוני.