מעבר לאזור תוכן
חדשות עדכונים:

חופי אילת פתוחים כרגיל, לאחר שקיבלה העירייה אישור מפיקוד העורף להשאיר אותם פתוחים. מדיניות ההתגוננות באילת ללא שינוי. סוכות ההצלה בחופים המוכרזים יפעלו כרגיל בין השעות 8:30-16:00 ובששישבת 9:00-16:00.

בצל הלחימה פתחה העירייה מוקד סיוע עירוני זמין בכל זמן ובכל עניין 08-6363990 | 8294* 📞

על רקע המצב הביטחוני וכמענה ראשוני לקליטת מפונים פתחה העירייה את אולם הספורט בית הפועל ואולם בית ספר צאלים

על רקע המצב הבטחוני, תושבי אילת המוכנים לפתוח את ביתם ולארח משפחות בביתם, מוזמנים להירשם במוקד העירוני 106 מכל טלפון 📞

אילת | Eilat - לחיות נכון
אילת | Eilat - לחיות נכון

מבנה ארגוני

 • ראש עירייה

  סגן ומ"מ ראש העיר

  ע.ראש העיר | לשכת ראש העיר | סגן ומ"מ ראש העיר| סגרן ראש העיר | משנה לראש העיר |משנה לראש העיר

  מנכ"ל העירייה 

  אגף לפיתוח כלכלי | מינהלת שכונות וותיקות | יועצת משפטית | מבקר העירייה | דוברות והסברה

  מינהלים

  מינהל כספים | מינהל משאבי אנוש | מינהל הנדסה ותשתיות | מינהל תפו"ח | מינהל שירות לתושב | מינהל שח"ק

 • מנכ"ל העירייה

  ומומונה על חוק חופש המידע

  מזכירות העירייה | לשכת מנכ"ל | עוזר מנכ"ל

  אגף ביטחון וחירום | אגף הספורט | אגף האירועים | האגף לפיתוח כלכלי וייזמות

  מחלקת חשמל וממונה אנרגיה | מחלקת מכרזים חוזים והתקשרויות

 • גזבר העירייה

  הנהלת חשבונות | ועדת ערר בארנונה | ביטוחים | לשכת גזבר | רכזת תכנון ובקרה

  אגף כספים ופיתוח | אגף שכר | אגף רכש ולוגיסטיקה | אגף הכנסות | אגף תקציבים | אגף כספים במינהל שח"ק

 • ראש מינהל משאבי אנוש ומינהלה

  מחלקת הדרכה ורווחת העובד | לשכת ראש מינהל | עוזר לפיתוח ארגוני תיאום ובקרה

  אגף ארגון שיטות ומערכות מידע | אגף משאבי אנוש | אגף מינהלה

 • מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה

  לשכת מהנדס העיר

  אגף אסטרטגיה בקרה ומינהל | אגף בינוי תשתיות | אגף תכנון | אגף רישוי ופיקוח בנייה

 • ראש מינהל תפו"ח

  לשכת ראש המינהל

  אגף שירות וטרינרי | אגף תברואה ורישוי עסקים | אגף תיירות ואכיפה | אגף איכות הסביבה

   

 • ראש המינהל 

  לשכת ראש המינהל

  אגף שירותים עירוניים | אגף תוזוקה

  פניות הציבור | מוקד עירוני | מחלקת גינון | מתקני משחקים

 • המשנה למנכ"ל וראש המינהל 

  לשכת המשנה וראש המנהל

  רשת המתנס"ים | אקדמיה וקהילה | אגף שירותים חברתיים | אגף חינוך | אגף צעירים ופיתוח ההון האנושי

  מחלקת תכנית חינוכית למניעת אלימות | מחלקת כ"א בהוראה | מחלקת קליטת עליה | תכנית 360 | מחלקת נוער | מחלקת בריאות עירונית